home Bez kategorii Jaką rolę pełnią notariusze (Kraków i pozostałe miasta)?

Jaką rolę pełnią notariusze (Kraków i pozostałe miasta)?

Obecność notariusza jest konieczna do tego, aby niektóre dokumenty, takie jak umowa sprzedaży czy testament tak często sporządzane w Krakowie i innych miastach zyskały moc prawną. Stąd też tak duża popularność www.kulakowscy.pl oraz innych tego rodzaju kancelarii, których obecność jest po prostu wymagana.

Notariusze, Kraków to duże miasto.9241142132115557(25)
Notariusze, Kraków.

Liczni notariusze działający na terenie Krakowa zajmują się na co dzień wieloma sprawami majątkowymi, często także związanymi z testamentem i dziedziczeniem. Na tym głównie opiera się ich praca. Często sporządzają oni pełnomocnictwa w różnych sprawach, także protokoły walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ze zgromadzeń wspólników w spółkach itd. W każdym wypadku mogą pobierać bardzo różne opłaty notariusze. Kraków to duże miasto, w którym łatwo można zauważyć pewne rozbieżności w cenach takich czynności.

Ustawodawca określił, jakie maksymalne stawki mogą pobierać za wykonywane przez siebie czynności notariusze. Kraków pokazuje jasno, że choć te stawki w praktyce mogą być różne, to najczęściej wynoszą właśnie tyle, ile ustawowa górna granica.

Czynności wykonywane przez notariuszy w Krakowie – przykłady Maksymalna wysokość taksy notarialnej
Sporządzenie testamentu 50 zł
Sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym 200 zł
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
Akt poświadczenie dziedziczenia ustawowego 50 zł
Protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł