home Gospodarka Dynamika gospodarki Polski w II kwartale 2016

Dynamika gospodarki Polski w II kwartale 2016

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane gospodarcze za drugi kwartał 2016 r., według nich od początku 2016 r. obserwowalna jest tendencja wzrostowa, a Polska gospodarka prężnie się rozwija w większości sektorów, przy czym II kwartał by pod tym względem dużo dynamiczniejszy niż pierwszy. Duży wzrost sprzedaży, bo o 4,4% odnotowała produkcja sprzedana przemysłu, najsłabiej poradziła sobie branża budowlano – remontowa odnotowując ponad 11% spadek. Spada również bezrobocie, które w analizowanym okresie osiągnęło 8,8% całego społeczeństwa w wieku produkcyjnym. Ekonomiści prognozują, że taka pozytywna sytuacja w Polskiej gospodarce utrzyma się do końca 2016 r.