Jak usprawnić proces przekazywania informacji dużym grupom odbiorców

W przypadku dużych grup odbiorców proces przekazywania informacji może być znacznie utrudniony. Nie każdy odbiorca bowiem preferuje ten sam kanał dystrybucji informacji. Dlatego warto zastosować systemy dystrybucji, które pozwalają na dystrybuowania informacji różnym grupom odbiorców preferowanymi przez nich kanałami. Takie systemy możesz znaleźć na stronie comfortel.pl. Schematy przekazywania informacji Systemy te pozwalają również na tworzenie …